Tobaksvaror (partihandel) - Ansökan om tillstånd för försäljning

LÄS MER

Från och med den 1 juli 2019 behöver du tillstånd för att sälja tobaksvaror till detaljhandlare.
Använd denna blankett vid ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror (partihandel).
Här hittar du också blanketten Finansieringsplan vid försäljning (bilaga till ansökan).