Tobaksvaror (partihandel) - Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning

LÄS MER

Använd denna blankett vid anmälan om förändringar i företag med tillstånd om tobaksförsäljning (partihandel).

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till kommunen.
Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

  • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag.
  • Betydande förändringar i en styrelse.
  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
  • Den som har försäljningstillstånd har avlidit.
  • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
  • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.