Tobaksvaror (detaljhandel) - Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning

LÄS MER

Om ett tillstånd inte längre nyttjas ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Använd denna blankett vid anmälan om upphörande av försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).