Bistånd hos vuxenenheten - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vuxenenheten utreder behov av och ger bistånd till insatser som stöd och behandling för vuxna personer med riskbruk, missbruk och beroende och till personer som lever eller har levt i nära relationer med inslag av alla former av våld. Vuxenenheten samverkar med Beroendecentrum i Ljusdal som erbjuder information, rådgivning, stödsamtal och behandling i öppenvård.

Använd denna e-tjänst eller blankett för ansökan, eller ring vuxenenheten. Länk till hemsidan.

Om du har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska du inte använda e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa