Schablonersättning för förtroendevalda - Ansökan

LÄS MER

Schablonersättning om 28 % av riksdagsarvodet per månad kan begäras av förtroendevald för förlust av möjlighet till inkomst. Behöver inte styrkas.