Modersmålsundervisning - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan.

För att ha rätt till modersmålsundervisning ska du använda ditt språk varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket. Minst en av dina vårdnadshavare ska ha det aktuella språket som modersmål.
Om du talar något av de nationella minoritetsspråken – samiska, finska, tornedalsfinska, jiddisch och romani chib – kan du få modersmålsundervisning även om du inte talar språket hemma varje dag. Detsamma gäller om du är adopterad och har ett annat modersmål än svenska.

Modersmålsundervisning kan ges från och med årskurs 1. I årskurs 6, 7, 8 och 9 får eleven betyg i ämnet. Bedömningen i årskurserna utgår ifrån nationellt utsatta mål och betygskriterier som finns i modersmålets kursplan.

Ansökningsblanketten lämnas till rektor på den aktuella skolan. Om du har rätt till modersmålsundervisning anmäler din skola dig sedan till undervisningen, som anordnas av kommunen.

Om du vill veta mer, kontakta rektor på skolan eller modersmålssamordnaren.

Mer information finns i bifogad länk.

https://www.ljusdal.se/utbildningforskola/barnochelevhalsa/modersmalsundervisning

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa