Betygskopior / betygsavskrift - Beställning

LÄS MER

Du som inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan beställa en kopia från kommunarkivet. Tänk på att ditt originalbetyg är en värdehandling som ska aktas och bevaras för framtida bruk. Vi kan kopiera ditt betyg eller göra en avskrift, men ett original går aldrig att återskapa.

Det är först efter fem år som du kan vända dig till kommunarkivet. Innan dess finns kopiorna på respektive skola. Betyg från komvux eller annan vuxenutbildning kan i vissa fall finnas hos kommunarkivet även om de är nyare än så.

Betyg från vårdutbildningar och barnskötarutbildningar till och med 1998 samt naturbruksgymnasiet år 2006 och bakåt finns hos Regionarkivet i Gävleborg

 

Information om din beställning

Din beställning följs upp och blir allmän handling liksom de eventuella personuppgifter du lämnar. En allmän handling kan läsas av andra. Detta gäller förutsatt att beställningen inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas. Vad som sekretesskyddas bestäms genom offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna behandlas även i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa