Nybyggnadskarta - Beställning

LÄS MER

Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen vid uppförande av ny huvudbyggnad. Det kan vara klokt att beställa i god tid, eftersom du kommer att behöva kartan till din bygglovsansökan.

Leveranstiden för en nybyggnadskarta är tre-fyra veckor. Under semesterperioden kan leveranstiden vara längre. Kartan levereras som en papperskarta via vanlig post eller som en digital karta(dwg eller pdf) via e-post.

En nybyggnadskarta innehåller vanligtvis måttsatta fastighetsgränser, byggnader, vägar, terrängdetaljer, gällande detaljplan, ledningar, markhöjder/höjdkurvor.

Kartan ritas i skala 1:500

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten