Medgivande från lagfarna fastighetsägare

LÄS MER

Om ni inte äger fastigheten som ni vill bygga på kan ni använda denna som ägaren skriver under och ni bifogar med er ansökan.