Medgivande från lagfarna fastighetsägare

LÄS MER

Om ni inte äger fastigheten som ni vill bygga på kan ni använda denna som ägaren skriver under och ni bifogar med er ansökan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten