Schölinska stiftelsen - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan ur Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne

I enlighet med Margareta och Harry Schölins testamente skall stipendier delas ut till ungdomar från Ljusdals kommun för fortsatta högre studier efter gymnasieskolan.

Beloppens storlek beslutas år från år beroende på fondens avkastning och antalet berättigade sökande, men brukar ligga på mellan 2000 och 4000 kronor per beviljad ansökan och läsår.

Aktuellt studieintyg över slutförda och pågående kurser skall bifogas ansökan.

Där det framgår att du fått poäng i de kurser du gått. Du får ut detta ifrån den skolplatform ni har på skolan eller via ladok (https://www.student.ladok.se/student/loggain)

Ansökningsformuläret är tillgängligt endast under perioden  Februari till 30 april varje år, och avser då det pågående läsåret.

Vid beviljad ansökan betalas beloppet normalt ut under juni månad. Ansökan som inte är komplett den 30 april avslås.
 

Kriterier för att beviljas stipendium:

  • Den studerande bedriver universitets- eller högskolestudier på heltid under hela det aktuella läsåret, och styrker detta med bifogat studieintyg.
  • Den sökande var folkbokförd i Ljusdals kommun 1 juni det år då studierna påbörjades.
  • Den studerande är högst 26 år, räknat vid årsskiftet det läsår ansökan avser.

Mer information finns på hemsidan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Denna e-tjänst kräver att du loggar in med ditt BankID.
  • Intyg som styrker universitets- eller högskolestudier på heltid (höst och vår)
  • Är högst 26
  • Folkbokförd i Ljusdals kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa