Bygglov - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du bygger något måste du ofta ansöka om bygglov eller göra en an­mälan. I plan- och bygglagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kräver lov och anmälan. Lov- och anmälningsplikten skiljer sig åt beroende på var fastig­heten ligger. Därför kan det vara bra att kontakta någon av handläggarna på kommunens byggavdelning om du är osäker eller vill veta mer.

Bygglov krävs oftast för nybyggnad, tillbyggnad och väsentligt ändrad användning av en byggnad. Det kan även krävas bygglov för en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri i en byggnad samt för utvändiga ändringar på en byggnad-  som till exempel byte av tak eller igensättning av en dörr.

Även andra anläggningar som inte är byggnader kan kräva lov, till exempel upplag, master, murar/plank, vindkraftverk, nya parkeringsplatser utomhus, transformator­stationer, campingplatser, idrottsplatser, med mera.

Bygglov och byggregler

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa