Lovbefriade åtgärder "Attefallshus" - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan enligt attefallsreglerna gäller för komplementbyggnader om maximalt 30 kvm eller en tillbyggnad om maximalt 15 kvm. I övrigt är det samma handlingar som en bygglovansökan. Ibland är det föredelaktigt att söka bygglov istället för att göra en anmälan. Om du är osäker kontakta plan och bygg.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa