Lovbefriade åtgärder "Attefallshus" - Anmälan

LÄS MER

Anmälan enligt attefallsreglerna gäller för komplementbyggnader om maximalt 25 kvm eller en tillbyggnad om maximalt 15 kvm. I övrigt är det samma handlingar som en bygglovansökan. Ibland är det föredelaktigt att söka bygglov istället för att göra en anmälan. Om du är osäker kontakta plan och bygg.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten