Bygglovsbefriade åtgärder - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa byggnationer som inte kräver bygglov kan i stället vara anmälningspliktiga. En anmälan om byggnadsåtgärd krävs vanligtvis för:

 • Åtgärder som påverkar en byggnads bärande delar.
 • Rivning av huvudbyggnad utanför detaljplanelagt område.
 • Avsevärt ändrad planlösning i en byggnad
 • Installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation och vatten- och avlopp.
 • Åtgärder som påverkar en byggnads brandskydd.
 • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde.
 • Nybyggnad eller ändring av ett vindkraftverk.
 • Uppförande av ett Attefallshus 30 kvadratmeter.
 • Tillbyggnad av ett bostadshus 15 kvadratmeter.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Takkupor.

Kontakta gärna någon av bygglovshandläggarna om du är osäker eller vill veta mer.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa