Verksamhet upphör

LÄS MER

När du upphör med din verksamhet är det en fördel om du anmäler det till miljöenheten. Vi avslutar då ev årlig fakturering och tar bort din verksamhet från vår årliga tillsyn. Om du inte anmäler till oss att du avslutat din verksamhet så ligger verksamheten kvar i våra system.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa