Verksamhet upphör

LÄS MER

När du upphör med din verksamhet är det en fördel om du anmäler det till Bygg och Miljö. Vi avslutar då fakturering och tar bort din verksamhet från vår årliga tillsyn. Om du inte anmäler till oss att du avslutat din verksamhet så ligger verksamheten kvar i våra system.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa