Lokal för skola, förskola m.m.

LÄS MER

Det här formuläret används för att anmäla lokaler för skola, förskola m.m. enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

För handläggning av anmälan tas en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Tänk på att en ofullständig anmälan förlänger handläggningstiden.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
   

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa