Hygienisk behandling / bassängbad - Anmälan

LÄS MER

Det här formuläret används för att anmäla verksamheter med hygienisk behandling eller  bassängbad enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan avser verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som: 

  • innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
  • bassängbad inklusive badtunna eller bubbelbad.

Bifoga skalenlig ritning över lokalen med utrymmen för exempelvis städutrustning och hygien (toaletter, duschar, utrymmen för rengöring, etc.).

För handläggning av anmälan tas en avgift enligt taxa som  är fastställd av kommunfullmäktige.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa