Nedgrävning av häst - Anmälan

LÄS MER

Om er häst skulle behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. Tidigare krävdes tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner häst på egen fastighet, men detta är inte längre aktuellt. Nedgrävning av häst ska dock ske enligt anvisningar från Ljusdals kommun. 

Innan ni gräver ner hästen på egen fastighet ska ni skicka in uppgifter till samhällsserviceförvaltningen. Uppge information om hästägarens namn och kontaktuppgifter, fastigheten som hästen ska grävas ner på samt ett kartutsnitt där den planerade platsen för nedgrävningen är markerad. (Kartunderlag kan erhållas från miljöenheten).

För handläggning av anmälan tas en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Nedgrävning av häst - riktlinjer

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa