Skyltanordning - Bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tanken med en skyltriktlinje är att det ska vara en källa till inspiration och väg­ledning för företagare och skylttillverkare. En inspirationskälla som tydliggör möjligheter, där omsorg om utformningen liksom kvalitet ska känneteckna all skyltning.

Om det i framtiden tillkommer nya typer av skyltar så ska de förhålla sig på samma sätt till omgivningen och byggnaden som skyltarna i denna riktlinje.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa