Toalett för förmultning, förbränning, separering, latrinkompostering - Anmälan

LÄS MER

Förutsättningar för kompostering av latrin

  • Komposten fungerar väl och ingen olägenhet för människors hälsa eller miljö uppkommer. Komposten har en sådan konstruktion att lakvatten och/eller urin inte läcker ut och riskerar att förorena mark och grundvatten.
  • Komposten lagras minst sex månader innan den töms. Fastighetsägaren ansvarar för att ta hand om komposten.

Om komposteringen orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljö, eller risk för sådan skall den upphöra. Miljöenheten kan meddela förbud mot verksamheten.

Anmälan om kompostering av latrin ska lämnas till Miljöenheten senast 4 veckor före beräknat startdatum.

En handläggningsavgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige tas ut oavsett om anmälan beviljas eller avslås.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa