Slamtömning vartannat år - Ansökan

LÄS MER

Normalt utförs slamtömning för avlopp med påkopplat WC + bad-, disk-, och tvättvatten en gång per år. Det här formuläret används för att ansöka om slamtömning vartannat år enligt miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdal. 

En handläggningsavgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige tas oavsett om anmälan beviljas eller avslås.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa