Kompostering av hushållsavfall - Anmälan

LÄS MER

Information vid kompostering

Kompostering är inte svårt men kan kräva lite skötsel. Vid kompostering är det viktigt att inga olägenheter uppstår för omgivningen. En dåligt skött kompost kan ge problem med lukt, flugor och lakvatten. Det kan även finnas risk för skadedjur (t.ex fåglar och gnagare) och att smitta förs över från människa till vilda djur.

Behållare för kompostering av matavfall ska vara av typen varmkompost (isolerad) och vara skadedjurssäker, dvs hål eller springor i behållaren ska inte vara större än 5 millimeter. Komposten ska placeras skuggigt och minst 4-5 meter från tomtgränsen. Berätta gärna för dina grannar att ni tänker börja kompostera och förbered dem på att det kan bli lite problem under inkörningsperioden. Ett bra tips är att starta i liten skala.

Anmäla kompostering med Bokashi

Du som komposterar ditt matavfall med Bokashi behöver också anmäla det till Samhällsserviceförvaltningen, eftersom Bokashi är en komposteringsmetod. I anmälan redovisar du vilka behållare som används och hur du ska ta hand om matavfallet efter att det varit i Bokashibehållaren. Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Om du inte har en varmkompost behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

En kompost för endast trädgårdsavfall behöver inte uppfylla några särskilda krav då risken för olägenheter är liten. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa