Föreningsbidrag från omsorgsnämnden - Ansökan

LÄS MER

Föreningar och frivilliga organistationer som i sin verksamhet främjar förutsättning för goda levnadsförhållanden för särskilt utsatta barn och vuxna kan genom denna blankett ansöka om bidrag från omsorgsnämnden.

Observera att alla uppgifter behöver vara ifyllda och begärda handlingar (verksamhetsberättelse, budget, verksamhetsplan) vara bifogade ansökningsblanketten.

För mer info se www.ljusdal.se eller kontakta verksamhetschefen för Individ- och familjeomsorgen, 0651-180 00.

Sista ansökningsdag 13:e mars varje år.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa