Frivilligstipendium - Ansökan

LÄS MER

Stipendiet stödjer och uppmuntrar förtjänstfulla insatser inom det sociala området och delas ut till sammanslutningar, personer och organisationer.

 
Dessa ska vara verksamma respektive bosatta i Ljusdals kommun eller ha annan speciell anknytning till kommunen.

Frivilligstipendiet delas ut av omsorgsnämnden i samband med den Internationella frivilligdagen. Den totala stipendiesumman uppgår till 20 000 kr.

Mer information på ljusdal.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa