Hemtjänst, dagverksamhet, växelvård, särskilt boende - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller korttidsboende.

Du som är i behov kan få stöd, så kallat bistånd, för hjälp i hemmet som rör omvårdnad och service. Omvårdnaden kan bestå av personlig hygien, på- och avklädning, mat, förflyttningar, duschning och toalettbesök. Service avser praktisk hjälp med hemmets skötsel som städning och tvätt, hjälp med inköp och ärenden.

Bistånd kan även ges för trygghetstelefon, dagverksamhet, korttidsboende och vård- och omsorgsboende.

Läs mer om Ljusdals kommuns äldreomsorg här.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa