Bedriva hemtjänst i Ljusdals kommun - Ansökan om godkännande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Ljusdals kommun råder valfrihetssystem inom hemtjänsten. Här kan du ansöka om att bli utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Har du ett företag, eller funderar på att starta eget, kan du ansöka om att bli godkänd utförare. Alla utförare som önskar delta i valfrihetssystemet har rätt att ansöka om godkännande som utförare. Samtliga sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget, ska godkännas av kommunen. Ansökan får lämnas in löpande, vilket innebär att det inte finns något sista datum för att komma in med ansökan.

Läs mer om LOV här.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa