Riksfärdtjänst - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna  e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av ditt funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt (jämfört med tåg 2:a klass) inom Sverige, från en kommun till en annan. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om riksfärdtjänst.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa