Särskilda insatser enligt LSS - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom denna e-tjänst eller blankett kan du ansöka om särskilda insatser enligt LSS.

Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktions­nedsättning kan få hjälp från Ljusdals kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv. Det finns många olika slags stöd. Vilken slags hjälp du har rätt till beror på vad du har för behov och hur omfattande din funktionsnedsättning är. Behovsprövningen sker utifrån lagstiftning. Läs mer på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa