Barn som far illa - Orosanmälan

LÄS MER

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa ska du våga reagera och anmäla.
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn mår dåligt bör anmäla detta till socialnämnden. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du väljer att uppge ditt namn kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.  All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Anmälan bör göras skriftligt. Om oron är brådskande kan anmälan göras muntligt för att sedan i efterhand lämnas skriftligen. Vid nödlägen kontakta 112.

Läs mer här om att göra en orosanmälan för barn.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa