Barn som far illa - Orosanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa ska du våga reagera och anmäla.
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn mår dåligt bör anmäla detta till socialnämnden. Anmälan bör göras skriftligt.

Kontorstid
En orosanmälan via den här e-tjänsten kommer till Individ- och familjeomsorgens mottagning för barn och unga. Det du skickar in här hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt kommer vi inte att handlägga den förrän nästkommande arbetsdag. 

Våra kontorstider är:
- Måndag–fredag kl. 8.00-16.00  (lunchstängt 12.00-13.00)
- Helgdagar stängt

Akut oro
Om oron är brådskande kan anmälan göras muntligt på telefon 0651-34 00 73 för att sedan i efterhand lämnas skriftligen.
Socialjouren nås kvällar och helger på telefon 026-10 02 25. Socialjouren har beredskap från kl. 14.00 dag före röd dag och på nätterna och nås då via 112 om det är akut.  Klicka här för socialjourens öppettider.
Vid nödlägen kontakta 112, oavsett tidpunkt.

Anonym anmälan
Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Du kan inte använda denna e-tjänst om du vill vara anonym.  Läs mer på vår hemsida om att göra en anonym anmälan.

All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Läs mer här om att göra en orosanmälan för barn.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa