Vägbelysningsbidrag

LÄS MER

Om du som enskild person eller förening driftar vägbelysning på väg som trafikeras av flera hushåll, kan du söka kommunalt bidrag om 150 kr/ljuspunkt och år.
Bidraget betalas ut i mån av medel, ansökan ska ske senast december månad för innevarande år.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa