Vägbelysningsbidrag

LÄS MER

Om du som enskild person eller förening driftar vägbelysning på väg som trafikeras av flera hushåll, kan du söka kommunalt bidrag om 150 kr/ljuspunkt och år.
Bidraget betalas ut i mån av medel, ansökan ska ske senast december månad för innevarande år.

Om ni ansöker för första gången eller om ni ändrat antalet armaturer från föregående år behöver ni komplettera ansökan med en karta där armaturerna är utmarkerade.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa