Kulturföreningar - Verksamhetsbidrag

LÄS MER

Ansökan om verksamhetsbidrag - Kulturföreningar

Verksamhetsbidraget sätts i relation till föreningens planerade och genomförda arrangemang. Ett eventuellt bidrag ges i proportion till vår befintliga budget och till samtliga föreningars verksamhet.

Ansökan skickas in senast den 30 april.

Ansökan ska innehålla:

1. Rapport om föregående års aktiviteter

Ni redovisar genomförda arrangemang med publikantal och summering av intäkter och utgifter (bifoga gärna ytterligare en sida vid utrymmesbrist).

2. Verksamhetsplan för innevarande år

Ni redogör för planerade arrangemang och bifogar en kostnadskalkyl för dessa. Ta t.ex. hänsyn till annonsering, lokaler, arvoden, entréintäkter. Redogör i detta sammanhang för eventuella bidrag från andra medarrangörer.

3. Underskrift av ordförande

 

4. Verksamhetsberättelse med kassaöversikt och revisionsberättelse - insändes så snart ni haft ert årsmöte.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa