Lokalbidrag och anläggningsstöd

LÄS MER

Bidraget avser att stödja förening, som äger eller svarar för drift av anläggning, som används till idrotts-, frilufts- eller annan fritidsverksamhet eller förening, som hyr inomhusanläggning/lokal, som används för ungdomsverksamhet eller som klubblokal/kansli. Anläggningen skall vara belägen inom Ljusdals kommun. I anläggningen skall en regelbunden verksamhet bedrivas. För att få bidrag till kanslilokal krävs att föreningen har anställd administrativ personal (minst 50%). 

Kommunstyrelsen bidrar till anläggningsdriften med s k prislappssystem. Aktuella belopp fastställs av nämnden.

Bidrag till hyra av kanslilokaler lämnas med max 10.000 kr per år.

 

Ansökan skall vara fritidsenheten tillhanda senast den 30 april.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten