Grundbidrag till funktionsvariations- och pensionärsföreningar

LÄS MER

Grundbidraget är avsett för funktionsvariations- och pensionärsorganisationernas administrativa kostnader och ska utgöra en grundtrygghet för föreningens verksamhet. Bidraget utgår med 35 kr per medlem för funktionsvariationsföreningar och 20 kr per medlem för pensionärsförening. Medlemsantalet beräknas på föregående verksamhetsår per den 31/12.

Ansökan skall vara fritidsenheten tillhanda senast den 30 april.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten