Bostadskostnadsutredning - Bilaga till ansökan om försörjningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är en bilaga till Försörjningsstöd / ekonomiskt bistånd - ansökan. 

Försörjningsstödet är en hjälp som är individuellt behovsprövad. Det är i första hand en tillfällig hjälpinsats och inte en försörjningsmetod. Den som inte kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd upp till skälig levnadsnivå.

Ta kontakt med enheten för försörjningsstöd om du behöver ekonomisk hjälp och vill göra en ansökan. Läs mer här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa