Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan RAM 2 - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan RAM 2.

Bidraget ska gå till insatser för att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan som gäller kvalitetshöjande åtgärder enligt gällande förordning som genomförs under perioden 1 januari-31 december 2023.

 

Vad ska statsbidraget användas till?

Att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni ska använda statsbidrag för insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan enligt gällande förordning som genomförs under perioden 1 januari–31 december 2023.

Statsbidraget styrs av

Förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan

 

Sista dag för ansökan 5 juli

Följande behövs för e-tjänsten

  • Denna e-tjänst kräver att du loggar in med ditt BankID.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa