Serveringstillstånd - Finansieringsplan vid inköp/arrende/hyra av restaurangrörelse

LÄS MER

Finansieringsplan

Du som söker serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisats i finansieringsplanen. Detta innebär att du måste kunna visa varifrån kapitalet ursprungligen kommer, att du har haft tillgång till pengarna samt att köpeskillingen har överförts till bankkonto.

Uppgiven finansiering och transaktioner ska styrkas med underlag såsom kontoutdrag, lånehandlingar och avtal. Dessa ska lämnas in till tillståndsenheten som bilagor. Normalt sett godtas inte kontanter som förvarats i hemmet eller liknande.

 

Ansökningar skickar du till:

Ljusdals Kommun
Arbetsmarknads- och social­förvaltningen
Alkoholhandläggningen
827 80 LJUSDAL

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten