Inkomstuppgift - Förtroendevalda

LÄS MER

Med den här blanketten kan du som har tagit emot ett intyg om inkomstuppgift från en förtroendevald i Ljusdals kommun lämna in inkomstuppgiften så att den kan användas för beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Mer information på ljusdal.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten