Ledighet mer än 3 dagar för elev i gymnasieskolan - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om ledighet för elev i gymnasieskolan.

Som huvudregel gäller att ledighet inte ges förutom loven. Undantagsvis kan dock berörd lärare ge ledighet för enstaka lektion. Studiehandledaren kan ge ledighet i max tre dagar och rektor beslutar för längre tid.

Frågor om e-tjänsten

Joakim Brunner-Palm
joakim.brunner-palm@ljusdal.se

Personuppgiftsansvarig

Carina Bryngelsson
carina.bryngelsson@ljusdal.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa