Skolskjuts - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

De elever inom grund och särskola samt gymnasieskola och gymnasiesär som har rätt till skolskjuts/busskort enligt Ljusdals kommuns tillämpningsregler får skolskjuts/busskort till och från skolan. 

OBS! Inför läsåret 2021-2022  måste samtliga elever som önskar skolskjuts/med busskort eller taxi göra en ansökan för detta. Endast elever som uppfyller kriterierna kan få skolskjuts.

Detta gäller inte de som bor i områden med upphandlad trafik. (tex Järvsö och Färila)

Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-4 veckor, beroende på ärendetyp.

I den här e-tjänsten kan vårdnadshavare till elev i grund och särskola ansöka om:

  • Skolskjuts, på grund av avstånd mellan bostad och skola
  • Skolskjuts vid växelvis boende
  • Skolskjuts på grund av särskilda skäl
  • Skolskjuts för elev i friskola

I den här e-tjänsten kan vårdnadshavare till elev i gymnasieskola och gymnasiesär ansöka om:

  • Busskort

Läs fullständiga regler för skolskjuts inom grundskolan här.

Läs fullständiga regler för busskort inom gymnasieskolan här.

Läs om förutsättningar för gymnasiesär här

Läs broschyren "att åka skolskjuts"

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa