Bidrag ur sociala samfonder och Kihlströmska barnhemsfonden - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Privatpersoner kan ansöka om bidrag ur Los sociala samfond samt ur Kihlströmska barnhemsfonden.

För mer info se www.ljusdal.se eller kontakta nämndsekreteraren för Arbetsmarknads- och socialnämnden , 0651-180 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa