Brandskydd - Redogörelse

LÄS MER

Alla verksamheter ska arbeta aktivt och strukturerat med sitt brandskydd, så kallat Systematiskt brandskyddsarbete. Detta arbete bör dokumenteras. Objekt som omfattas av kravet på redogörelse är objekt där vi ställer särskilda krav på en kontroll av brandskyddet. Kravet åligger fastighetsägaren. Redogörelse lämnas in till Räddningstjänsten i Ljusdal.

Den redogörelsen ska uppdateras och lämnas till kommunen vid förändrade ägarförhållanden eller väsentliga förändringar av byggnaden, dock minst vart femte år.

Det är ägaren av fastigheten som har skyldighet att lämna in den redogörelsen, men för att kunna göra det måste verksamheterna/hyresgästerna som finns i byggnaden i sin tur rapportera till fastighetsägaren. För anläggningar som är klassade som farliga verksamheter är det istället verksamhetsutövaren som är ansvarig för att lämna in och fastighetsägaren som ska hjälpa till med underlag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa