Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Ett tillstånd får endast utfärdas till rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder.
 

  • En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd.
  • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet.
  • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
  • En person med psykiska problem, t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.

För att vi ska kunna handlägga ett ärende behöver vi en inskickad ansökan, ett läkarintyg, ett fotot och en signatur. 

För att de som ansöker om parkeringstillståndet ska behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig.

Parkeringstillståndet är inte en social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Du som söker måste vara folkbokförd i Ljusdals kommun. Handläggningstiden är upp till 4 veckor.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa